Architekt | ROVY | designové schody a schodiště na zakázku

ARCHITEKT

Naše společnost disponuje vlastním architektem, jedná se tedy o spolupráci na té nejužší úrovni, díky čemuž jsme schopni reagovat okamžitě na téměř jakékoli požadavky. Architekt navrhuje originální produkty, které vždy konzultuje s našimi klienty. Naslouchá jejich požadavkům a zároveň dokáže poradit ze svého odborného hlediska.

Velkou předností naší společnosti je schopnost pracovat kompaktně – k navrhovanému schodišti jsme schopni ve stejném stylu navrhnout i celý interiér. Respektujeme pravidla designu a ke každému prostoru přistupujeme s osobitým stylem a citem, abychom zachovali jeho charakter.

Dokonce i naše kovovýroba má vlastního designéra, jsme tedy schopni velmi pružně reagovat i na atypické, nevšední požadavky.Za velmi důležité považujeme i to, že náš architekt je přítomen po celou dobu procesu vzniku produktu. Kontroluje tedy i výrobu: dohlíží, zda je jeho vize zhmotněna dokonale a se všemi detaily.

Architekt úzce spolupracuje i s našimi  3D grafiky, kteří jsou schopni vytvářet fotorealistické návrhy tak, abyste si vaši vizi mohli představit ještě lépe.